I dag finns lösningarna. Vi har dom!

Hydraulikens utveckling har under årtionden fortskridit med nya komponenter, nya sätt att styra och reglera, mera kompakta enheter med högre verkningsgrad. Om vi fullt ut utnyttjade detta i all industri och verkligen använde dessa innovationer skulle energiförbrukningen minska med ca 30%, effektiviseringen öka avsevärt och vår miljöpåverkan minska drastiskt. Vi har vad som krävs för att konstruera och leverera lösningarna.