Intelligent filtervakt, perfekt när industrin snålar på underhållsfolk.

Buhlers filtervakter är minst sagt värdefulla komponenter i ett hydraulsystem. De bevakar att man i hydraulsystemet får en optimal verkningsgrad kvalitativt och ekonomiskt ur sin filterkrets. Vi har Buhlers sortiment i vår produktportfölj.