Fördelaktigt avtal med världsledande komponenttillverkare i Europa.

Samuel har lyckats förhandla fram ett gynnsamt avtal med europeisk tillverkare av kvalitetskomponenter. Detta kommer att ge oss ytterligare konkurrensfördelar.